VzděláváníAngličtina, zvířátka, sport

Vzdělávání

Náš program je dlouhodobě navazujíci vzdělávací proces, kde se propojují speciální metody, kvalifikovaní pedagogové, rodilí mluvčí a moderní techniky výuky vždy a pouze se zájmem o dítě. Vzdělávací činnosti připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu jednotlivých potřeb dětí.

 

V Environmentálním centru je kladen důraz na odpovědnost a lásku k přírodě skrze péči o školková zvířátka a rostlinky. V tomto ohledu je poloha školky mezi botanickou zahradou a zoo přímo ideální a vybízí tak k častým výletům po okolí a dalšímu rozšiřování znalostí.

 

V těsné blízkosti je Trojská naučná stezka a Trojská kotlina při Vltavě, kam mohou děti denně docházet za poznáním i hrami. Díky nádhernému gymnastickému sálu rozvíjíme děti všestranně i po sportovní stránce.

 

Školka je vybavena funkčními kuchyňkami pro děti, kde si děti mohou připravovat svou svačinku. K tomu mohou využít i vlastní bylinkovou zahrádku a ochutnat, co samy vypěstovaly. 

 

ANGLIČTINA VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vytvořili jsme jedinečný koncept výuky anglického jazyka velmi vysoké úrovně. Speciální metody, kdy děti přirozeně komunikují v anglickém jazyce, ale zároveň se rozvíjejí i v jejich rodném jazyce. Tým rodilých mluvčí je s dětmi po celý den. Přirozené střídání českého a anglického pedagoga při činnostech je velkou výhodou, děti rozvíjejí komunikaci v obou jazycích zároveň. 

Veškeré naplňování cílů vzdělávacího programu je vedeno v českém i cizím jazyce. Dítě je během celého dne v bilingvně mluvícím prostředí školy rodilého mluvčího.

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Vzdělávací obsah je vypracován do pěti integrovaných bloků, které se dále více rozšiřují v nabídkách činností, které jsou vždy popsány v našem aktuálním ročním plánu na konkrétní školní rok. Tyto okruhy jsou naplňovány v českém i anglickém jazyce. Integrované bloky míří napříč celým vzdělávacím spektrem. Zároveň jsou jednotné pro všechny věkové skupiny. 

 

Tématické okruhy

 

 

 • Pomáháme starším i mladším kamarádům 
 • Městečko a vesnička, vím, kde je jaká ulička
 • Stověžatá Praha
 • Máme rádi školku
 • Vyberu si povolání
 • Jsme velcí kamarádi
 • Vitamíny, ty mám rád, jsem velký zdravý kamarád
 • Záchranářmi budeme

 

 

 • Ve světě techniky
 • Hokus, pokus, strašíme se
 • Čert a Mikuláš od nebeské brány
 • Vánoce, Vánoce přicházejí
 • My tři králové přijdeme
 • Silvestr a nový rok
 • Masopustní rej, masek bude všude hej
 • Velikonoční hody
 • Rodina 
 • Barvy, barvy, barvičky

 

 

 • Všechny děti světa
 • Dopravní prostředky
 • Podzimní mužíček přichází
 • Zvířátka v lese
 • Vítáme tě, zimo
 • Vstáváme zvířátka a kytičky
 • Chráním tě, planetko
 • Moře, pláže, koupání,
 •  Vesmírné dobrodružství
 • Z pohádky do pohádky
 • Moje tělíčko

 

 
PŘEDŠKOLNÍ A PŘEDPŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
 

Naší snahou je do školních lavic připravit děti, které budou kvalitně, řádně a komplexně připraveny k povinné školní docházce a zároveň budou plynule ovládat jeden světový jazyk (anglický jazyk) na komunikativní úrovni, ale zároveň souhrnná výuka cizího jazyka, která plynule vstupuje do vzdělávacích aktivit, nezasáhne do správného vývoje mateřského jazyka, který je v předškolním věku velice důležitý.

Předškolní příprava v naší MŠ je intenzivní proces, který setrvává během celého školního roku. V září a začátkem měsíce října probíhají u předškolních dětí testy na školní zralost a školní připravenost. Podle výsledků se individuálně dětem věnujeme. V měsících od října do června probíhá příprava předškolních dětí každý den.

  

LOGOPEDIE

 

Na začátku školního roku u nás klinický logoped provádí logopedické vyšetření (screening). Každý rodič obdrží zprávu od klinického logopeda, kde se dozví veškeré důležité informace o dítěti ve spojitosti s vývojem řeči. Následně náš pracovník, který je logopedický asistent, dle zprávy s dítětem pracuje do další depistáže. Jedná se o oromotoriku mluvidel, provádí se dechová cvičení, cvičí se fonematický sluch, aj.

 

Aktuality

Pořád se něco děje

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.